Homepage The News Homepage Contact Us EDIT THE FILE LINKS.PHP # # # F.A.Q.
 
 
 
תפריט
אודות התערוכה
ברכות
קטלוג התערוכה
הרצאות הכנס
ספר אורחים
לתערוכה וירטואלית תשס"ה
תקשוב במרכז באתר המחוזי
הקשר הרב דורי
אתיקה באתר בי"ס
מובילי התקשוב במחוז
עקוב אחרי
 
אודות התערוכה arrow הרצאות הכנס
 
הרצאות הכנס
“Shield of Ethics” הדפס דואל
Shield of Ethics” award for school websites


Initiative of the Distance Learning Personnel in Central Israel magenetics.jpg

 המשך...
 
מחשב נייד כחלק משגרת הוראה-למידה פרוייקט מ.ש.י. בגני תקווה הדפס דואל

שני בתי ספר יסודיים "גנים" ו"רביבים" וחט"ב "הראשונים", גני תקווה

תוכנית התקשוב ביישוב גני תקווה היא פרי חזונו של ראש המועצה, מר אבישי לוין, להתאמת סביבת הלמידה של בתי הספר בישוב למאה ה-21.  ותלמידי כיתות ו' ז' המורים המלמדים בכיתות אלו, מגיעים לבית הספר עם מחשב נישא ולומדים תוך כדי שיעור בסביבות המתוקשבות.

עידכון אחרון ( שלישי, 29 מאי 2007 )
המשך...
 
"מגן האתיקה" לאתרים בית-ספריים הדפס דואל
מחוז מרכז בשיתוף עם הפיקוח הארצי על מידענות, אתיקה וערכים ברשת, יוצא השנה במיזם הענקת "מגן האתיקה” לאתרים בית ספריים.
מטרת המיזם לסייע לבתי הספר לעמוד בנהלי חוזרי מנכ"ל ( 3.6-4,
3.6-5, 3.6-6) ולשמור על כללי האתיקה בהתנהלותם באתר הבית ספרי.
עידכון אחרון ( שלישי, 05 יוני 2007 )
המשך...
 
פתח תקווה עירנו - פורום למידה משותף הדפס דואל

בתי הספר "בר-לב", "פיקא" ו"שמעוני"

מטרתו המרכזית של הפורום היא למידת נושא משותף באופן חוויתי באמצעות הרשת, תוך הדגשת הקשר הייחודי של כל בית ספר לעיר פתח תקווה, ובהלימה לת"ל לכיתה ד' במולדת חברה ואזרחות.
חוויות הלמידה וההוראה נוצרות על ידי עצם השימוש בתקשורת בפורום, בשיח העמיתים, בשילוב מומחים חיצוניים ובשבירת הגבולות הכיתתיים.
שכבת הגיל – ד'
עידכון אחרון ( שלישי, 29 מאי 2007 )
המשך...
 
ממשיכים לפתח ולהתפתח – צמ"ד מתוקשב מידעני הדפס דואל

בי"ס "אמיר", פתח-תקווה

אחד היעדים לשנת תשס"ז היה בניית תלב"ס צמ"ד- ציונות, מורשת ודמוקרטיה ישראלית תוך טיפוח תרבות הוראה- למידה המבוססת על הכרה ויישום של המודלים המתוקשבים בראייה חדשנית ומערכתית. צוות המורות קיבל הכשרה מקצועית המבוססת על התנהלות בסביבה מתוקשבת. ביישום העקרונות, המושגים והתהליכים של המיומנויות המידעניות והמודלים המתוקשבים נכללים גם מורים מקצועיים המשיקים למגוון התכנים הנלמדים במסגרת התלב"ס בכל שכבות הגיל בסביבת האתר הבית ספרי.
עידכון אחרון ( שלישי, 29 מאי 2007 )
המשך...
 
תוכנית RelatioNet הדפס דואל

מחוז מרכז

 תלמידי האלף השלישי מחפשים קרובים של ניצולי שואה בני הגיל השלישי
עידכון אחרון ( שלישי, 29 מאי 2007 )
המשך...
 
איכות חיים בהיבט בריאותי הדפס דואל

בי"ס "אורנים" פתח תקווה

הפעילות איכות חיים בהיבט בריאותי נבחרה כגורם מזמן להתנסות בהפעלת לומדים ביום מקוון. ביום זה נערך בית-הספר במתכונת מיוחדת ובו התלמידים משכבת כיתות ו' למדו מביתם את יחידת הלימוד, באמצעות האתר הבית-ספרי ובהנחיית המורות. 

עידכון אחרון ( שלישי, 29 מאי 2007 )
המשך...
 
ירושלים מהסרטים הדפס דואל
 בי"ס  "צוקים", שהם.

הנושא ירושלים נלמד כחלק מתוכנית לימודים בית ספרית העוסקת בלימודי  ארץ ישראל  באופן ספיראלי בכל שכבות הגיל. השנה משתלב הנושא באירועים  לציון 40 שנה לשחרור ואיחוד ירושלים.

עידכון אחרון ( שלישי, 29 מאי 2007 )
המשך...
 
"מי שמצביע משפיע" – טכנולוגיה חדשנית בשיעור חי הדפס דואל

חט"ב "אבני החושן" ראשל"צ

חט"ב "אבני החושן" בהנהלת רחל שפיגל מחפשת דרכי הוראה המעודדות את התלמידים לגלות סקרנות, ערנות ומעורבות פעילה במהלך השיעור. הלמידה האינטראקטיבית נמצאה כעונה לתפיסה זו.

עידכון אחרון ( רביעי, 30 מאי 2007 )
המשך...
 
הקשר הרב דורי הדפס דואל
תכנית הקשר הרב דורי הינה תכנית חינוכית ערכית המגשרת בין בני הגיל השלישי לבין בני הנוער והתלמידים באמצעות טכנולוגיית מתוקשבות וכלים ממוחשבים. התוכנית מופעלת בשיתוף הפיקוח על אוריינות התקשוב ואוריינות המידע, מזכירות פדגוגית והמינהל למדע וטכנולוגיה. בתכנית זו נפגשים התלמידים עם מבוגרים בני גיל הזהב, ומלמדים אותם, מיומנויות תקשוב בסיסיות תוך תיעוד זיכרונותיהם של המבוגרים.
עידכון אחרון ( חמישי, 31 מאי 2007 )
המשך...