Homepage The News Homepage Contact Us EDIT THE FILE LINKS.PHP # # # F.A.Q.
 
 
 
תפריט
אודות התערוכה
ברכות
קטלוג התערוכה
הרצאות הכנס
ספר אורחים
לתערוכה וירטואלית תשס"ה
תקשוב במרכז באתר המחוזי
הקשר הרב דורי
אתיקה באתר בי"ס
מובילי התקשוב במחוז
עקוב אחרי
 
אודות התערוכה arrow קטלוג התערוכה arrow תקשורת בפורומים
 
תקשורת בפורומים
בניית מודל בית ספרי להובלת שינוי סביבת ההוראה והלמידה הדפס דואל

תיכון "הדרים", הוד השרון

בתיכון מתנהל זו השנה הרביעית ברציפות, מודל ייחודי של למידה מרחוק.  על פי המודל, כל תלמיד בשכבה י' בבית-הספר משתתף בקורס אחד בלמידה מרחוק.  תלמידי השכבה לומדים אחד מבין שלושה תחומי הדעת באמצעות הרשת: גיאוגרפיה, מדעי החברה וביורפואה. בתחום זה כמעט ולא מתקיימים שעורים בכיתה, וכל הלמידה נעשית באמצעות הרשת.
עידכון אחרון ( שני, 28 מאי 2007 )
המשך...
 
פורומים כיתתים של הבעת דעה בנושאים לימודיים וחברתיים הדפס דואל

      בי"ס  "נווה עוז", פתח תקווה

לכתיבת עמדה בפורום יתרונות רבים. באמצעות הכתיבה בפורומים משולבים סטנדרטים בחינוך הלשוני המתייחסים לשימוש בסוגה של  הבעת עמדה , סטנדרטים במידענות המתייחסים לאתיקה וחינוך לערכים. לפני כתיבת התלמידים בפורומים ננקטו צעדים אתיים בהן שוחחו המורות עם התלמידים על התנהלות בפורומים והדגישו את החשיבות של פורומים כראי בית ספרי. התלמידים והמורות נסחו מעין חוזה שכלל כללי אתיקה לעבודה בפורומים. כל אחד מן התלמידים חתם על הכללים הללו, והחתים גם את הוריו.

עידכון אחרון ( רביעי, 30 מאי 2007 )
המשך...
 
פורום המלווה עבודת חקר בנושא דמויות מופת/מנהיגים מן המורשת היהודית – ציונית הדפס דואל

בית הספר הקהילתי ע"ש "רבין", הוד - השרון

 

פעילות כיתות ו' מתמקדת בחקר דמויות מופת מהמורשת היהודית – ישראלית, אשר בחזונם ובעשייתם הטביעו חותם על התרבות והמורשת היהודית – ישראלית כחלק מהתלב"ס הבית ספרי "גאים להיות ישראלים". כל מהלך שנה"ל תשס"ז פיתחנו סביבה לימודית מתוקשבת ובנינו פורום יחד עם התלמידים שמלווה את כל שלבי עבודת החקר.
עידכון אחרון ( חמישי, 24 מאי 2007 )
המשך...
 
קבוצת דיון "שיעורי בית" – ערוץ מגשר בין הלמידה בכיתה ובבית הדפס דואל

בי"ס "גורדון", כפר-סבא

קבוצת הדיון של ו'1 החלה בדומה לקבוצות דיון אחרות, כמתן מענה לצרכי התלמידים לדעת מהם שיעורי הבית – לאלה שהיו בכיתה, כמו גם לאלה שנעדרו באותו יום מסיבות שונות. בהמשך קיבלה קבוצת הדיון צביון מיוחד.הדיווח יהיה בשני היבטים: שיקוף של ההתרחשויות הלימודיות של אותו יום, כולל אירועים והודעות של אותו יום. לצד הדיווח הכולל, ינתן גם מידע מהם שיעורי הבית שהמורים השונים נתנו באותו יום.
עידכון אחרון ( שני, 28 מאי 2007 )
המשך...
 
תוכנית שבועית עם מילים "חמות" באתר הבית ספרי הדפס דואל

 בית חינוך קהילתי חוב"ב, חוף השרון

ניצנים ראשונים של התכנית התחילו בשנת 2004, בה מספר מורות התחילו לגלות יוזמה ולפרסם תכניות שבועיות הכתובות בכתב יד.בהמשך, כל הצוות עבר קורס בית ספרי באמצעותו למדנו לשלב את התכנית באתר הבית ספרי. בספטמבר 2006, הכנסנו חידוש נוסף בו מורות יוצרות מילים חמות בתכנית באמצעותן ניתן להגיע לקישור, למקור מידע, או למטלה מתוקשבת.  

עידכון אחרון ( שני, 28 מאי 2007 )
המשך...
 
תקשורת מדעית בעידן טכנולוגי הדפס דואל

בי"ס  "הוברמן", פתח תקווה 

במסגרת לימודי המדעים בבית הספר משולבים שני פורמים שמטרתם העיקרית היא לפתוח חלון של עשייה ותקשורת עם התלמידים.

עידכון אחרון ( שני, 28 מאי 2007 )
המשך...
 
לעיניך בלבד הדפס דואל

 בי"ס "אשלים" אנתרופולוגי, ראשון לציון

התלמידים יכולים לפנות אל מחנכת הכיתה בכל בקשה או שאלה, מצוקה או בכל נושא כלשהו באופן דיסקרטי. התלמידים יודעים כי הפניה הינה אישית, לעיני המורה בלבד.  

עידכון אחרון ( שבת, 02 יוני 2007 )
המשך...
 
האתר הבית ספרי כערוץ תקשורתי הדפס דואל

בי"ס "המגן", הוד השרון

בית הספר בחר בקדימות העוסקת בפיתוח יחסי הגומלין בין בית הספר, ההורים והקהילה ליצירת אקלים מיטבי. כאמצעי ליצירת השיתוף והשיקוף נעזרנו בכלי הטכנולוגי "הפורום". הפורומים משמשים כמערכת מידע השומרת על קשר ומאפשרת לכל לקחת חלק פעיל יותר בחיי בית הספר. 

עידכון אחרון ( רביעי, 30 מאי 2007 )
המשך...
 
למידה בסביבת פורום מדעים הדפס דואל

 בי"ס "זיו", רעננה 

פורום מדעים  מהווה מפגש לימודי ווירטואלי. כשהרעיון הוא ליצור אווירה נעימה ומאתגרת המזמינה תלמידים בכל הכיתות להיכנס ולקחת חלק פעיל.

עידכון אחרון ( ראשון, 27 מאי 2007 )
המשך...