Homepage The News Homepage Contact Us EDIT THE FILE LINKS.PHP # # # F.A.Q.
 
 
 
תפריט
אודות התערוכה
ברכות
קטלוג התערוכה
הרצאות הכנס
ספר אורחים
לתערוכה וירטואלית תשס"ה
תקשוב במרכז באתר המחוזי
הקשר הרב דורי
אתיקה באתר בי"ס
מובילי התקשוב במחוז
עקוב אחרי
 
אודות התערוכה arrow קטלוג התערוכה arrow תקשורת בין בתי ספר
 
תקשורת בין בתי ספר
פסיפס ישראלי – חידון מקוון - "חנוכנט" הדפס דואל
בתי הספר היסודיים בפתח-תקווה:
המ"מ קהילתי יזמי "הדר" ובית-חינוך תורני "נאות דוד"

 

החידון המקוון נערך במסגרת יישום דוחות "שנהר-  קרמניצר" כפעילות משותפת של ביה"ס המ`"מ קהילתי יזמי "הדר" (חילוני) ובית- חינוך התורני "נאות דוד" (דתי). החידון הופעל באמצעות אתר.

עידכון אחרון ( רביעי, 30 מאי 2007 )
המשך...
 
"חודש הראמדן" - חידון מקוון הדפס דואל

 בתי-הספר היסודיים בג'לג'וליה  "יסודי א'" ו"אלמוסתקבל" 

בעיצומו של צום חודש הראמדן וביום הקדוש ביותר "ליילת אל קאדר", (18.10.2006), התקיים חידון הראמדן הראשון בין שני בתי-הספר בג'וג'וליה. החידון מתוקשב והופעל באמצעות אתר.

עידכון אחרון ( ראשון, 27 מאי 2007 )
המשך...
 
דיאלוג מתמטי מתוקשב בין תרבויות הדפס דואל

 

בתי ספר "הדר",  "אורנים", "יובלים" פתח תקווה,

בתי ספר "יסודי א'" "יסודי ב'", ג'לג'וליה

מיזם ייחודי, בין-תרבותי, המפגיש אוכלוסיות תלמידים עם בעיות חשיבה במתמטיקה ומתנהל באמצעות פורום משותף. הפורום יוצר סביבה לדיאלוג בין תרבותי בתחומי עניין, בתחביבים משותפים ובעיקר בדיאלוג לקראת חגים ואירועים.

עידכון אחרון ( שני, 28 מאי 2007 )
המשך...
 
We remember הנצחת השואה הדפס דואל

בי"ס "עין-גנים", פתח-תקווה

תלמידי בית-הספר וילדי העולם לומדים על השואה באנגלית באמצעות מפעל הנצחה ייחודי שפותח על ידי המורה מרשה גורן. מורים ותלמידים מוסיפים ומעשירים את האתר בפעילויות ותוצרים שחלקם מתבצעים בשיתוף בין תלמידים ממספר מדינות.

עידכון אחרון ( חמישי, 24 מאי 2007 )
המשך...