Homepage The News Homepage Contact Us EDIT THE FILE LINKS.PHP # # # F.A.Q.
 
 
 
תפריט
אודות התערוכה
ברכות
קטלוג התערוכה
הרצאות הכנס
ספר אורחים
לתערוכה וירטואלית תשס"ה
תקשוב במרכז באתר המחוזי
הקשר הרב דורי
אתיקה באתר בי"ס
מובילי התקשוב במחוז
עקוב אחרי
 
אודות התערוכה arrow אתיקה באתר בי"ס
 
תו מגן האתיקה - מיזם מחוזי הדפס דואל
    
     magenetics.jpg
בשנה"ל תשס"ז מתקיים פיילוט עם בתי הספר היסודיים בפתח תקווה.
על מנת להיכלל בין בתי הספר השותפים למיזם, על אתר בית הספר להכיל:

1.  מידע אודות בית הספר והעשייה החינוכית.
2. קבוצות דיון לימודיות ו/או חברתיות
3. תכנים לימודיים (פעילויות שחוברו על ידי הצוות, קישורים לפעילויות ברשת, קישורים למידע ברשת וכדומה)

במהלך המיזם נבחנו אתרים בית ספריים בעזרת מחוון
שפותח על ידי צוות האתיקה במחוז מרכז.
המחוון מחולק ל - 4 נושאים:
1. כללי
2. הגנה על פרטיות
3. שיח ברשת
4. זכויות יוצרים

 
למחוון המלא

מוסדות חינוך שנמצאו כמקפידים על התנהלות אתית באתר צוינו לשבח בכנס התקשוב השנתי וזכו בתו "מגן האתיקה", שהוענק לבית-הספר. תו "מגן האתיקה" נוסף והוטבע באתר בית הספר ויוצג בו במשך שנה.

בתי הספר הזוכים הם:

"אורנים" פתח-תקווה

"אמיר", פתח-תקווה
"הדר", פתח-תקווה
"הס", פתח-תקווה
"יובלים", פתח-תקווה
ממ"ד "כפר-גנים", פתח-תקווה
ממ"ד "נאות-דוד", פתח-תקווה
"נוה עוז", פתח-תקווה
"פיקא" פתח-תקווה
"שיפר", פתח-תקווה

עידכון אחרון ( חמישי, 08 נובמבר 2007 )