Homepage The News Homepage Contact Us EDIT THE FILE LINKS.PHP # # # F.A.Q.
 
 
 
תפריט
אודות התערוכה
ברכות
קטלוג התערוכה
הרצאות הכנס
ספר אורחים
לתערוכה וירטואלית תשס"ה
תקשוב במרכז באתר המחוזי
הקשר הרב דורי
אתיקה באתר בי"ס
מובילי התקשוב במחוז
עקוב אחרי
 
אודות התערוכה arrow הרצאות הכנס arrow איכות חיים בהיבט בריאותי
 
איכות חיים בהיבט בריאותי הדפס דואל

בי"ס "אורנים" פתח תקווה

הפעילות איכות חיים בהיבט בריאותי נבחרה כגורם מזמן להתנסות בהפעלת לומדים ביום מקוון. ביום זה נערך בית-הספר במתכונת מיוחדת ובו התלמידים משכבת כיתות ו' למדו מביתם את יחידת הלימוד, באמצעות האתר הבית-ספרי ובהנחיית המורות. 

יום מקוון – "איכות חיים בהיבט בריאותי"

המנהלת: עידית קולטון
המפקחת: לילי הורוביץ 
תחום דעת: מדעים
שמות המורים המובילים את הפעילות: עליזה גלינויר, גילה שץ, אורלית ישראל, אורית לב, גלית בדור, מאיה סין-אלי וחנה עצמוני

מנחה: תמר גונן

הכלים בסביבה המתוקשבת: כלי האופיס, אינטרנט 

הפעילות באתר הבית-ספרי
"איכות חיים בהיבט בריאותי"

מטרתנו בהוראת הנושא "איכות חיים בהיבט בריאותי", היא להגביר את המודעות בקרב תלמידים בהדגשים של בריאות הגוף ושינוי דפוסי התנהגות בהתאם כנאמר "נפש בריאה בגוף בריא".


תיאור הפעילות:
הנושא נלמד בשכבת כיתות ה' - ו' ונבחר כגורם מזמן להתנסות בהפעלת לומדים ביום מקוון. ביום זה נערך בית הספר במתכונת מיוחדת ובו התלמידים משכבת כיתות ו' למדו מביתם את יחידת הלימוד, באמצעות האתר הבית-ספרי. התלמידים עבדו בקבוצות למידה הטרוגניות תוך שימת דגש על שיתופיות ועבודת צוות.  

הבוקר החל בכניסת תלמידים לפורום "אני פעיל" ובאמירת בוקר טוב. בהמשך היום התלמידים פעלו במטלה והעלו תוצרים, צוות מורות שישב בחמ"ל במרכז התקשוב ענה על שאלות התלמידים והגיב לתוצרים. במקביל, נכחה בפורום מומחית לתזונה הוליסטית, אשר ענתה על שאלות התלמידים מביתה. 
פעילות מעין זו דורשת היערכות יסודית לתכנון מדוקדק של תהליך ההוראה ולהכשרת הצוות והלומדים למיומנויות הלמידה המתוקשבות הנדרשות בהתנהלות בסביבת האתר הבית-ספרי.


שלבי הפעלת התכנית:
א' - בחירה:
הנושא/יחידת לימוד, הצוות, אוכלוסיית היעד, קביעת מועד ליום שיא – יום המקוון.
ב' - פיתוח יחידות הוראה מתוקשבות ומידעניות:
חשיפת הצוות למודלים שונים ובחירת המודל המועדף, הכשרת המורים במיומנויות הנדרשות ליישום ברמת שליטה של המורים, פיתוח המטלות – חלוקת המשימה בין חברי הצוות, התנסות של הצוות במטלות היחידה והכנת ארגז כלים ללומד.
ג' – היערכות הצוות:
ארגון וחלוקת התלמידים לקבוצות עבודה וסידור מקומות אירוח
איתור הורים מסייעים כמומחים לקבוצות הדיון
הכנת שם משתמש וסיסמה לקבוצת תלמידים
גיוס תמיכה טכנית מראש מספק האינטרנט האחראי על האתר הבית-ספרי
הכנת החומרים באתר הבית-ספרי: פתיח, מטרות ורציונל, ליום המקוון - הנחיות לתלמידים הכוללות הנחיות עבודה, לו"ז ומשוב, ספר אורחים, הפעילויות המתוקשבות     
היערכות ההנהלה:
דאגה לקבלת אישור הפיקוח למהלך
דאגה לפרסום ושיווק היום המקוון לאח"מים, להורים, לקהילת החינוך הרלוונטית
דאגה לשחרר את המורות המעורבות לפעילות בחמ"ל. במידת הצורך לגייס כוחות נוספים.
ד' – הכנת התלמידים:
הקניית מיומנויות מתוקשבות ומידעניות הנדרשות ליישום היחידה כמו התנהלות בפורום
ה' – הפעלת התלמידים ביום המקוון:
פתיחת הקבצים לתלמידים, הפעלת חמ"ל, פורום נוכחות, פורום פעילות ותוצרים, פורום מומחה, ספר אורחים

ו' - סיכום ותיעוד:
סיכום, משוב והערכה, תיעוד בית ספרי וגיבוי דיגיטלי וקשיח לאור ההצלחה של ההתנסות בשנה שעברה החליט צוות ביה''ס להרחיב את מעגל התלמידים ובתשס"ז לומדים ומתנסים בלמידה זו כל התלמידים בכיתות ה'-ו'.

זוהי התנסות פורצת דרך בבתי ספר יסודיים, העושה שימוש בתקשוב בכלל ובלמידה מרחוק בפרט.
 
עידכון אחרון ( שלישי, 29 מאי 2007 )