Homepage The News Homepage Contact Us EDIT THE FILE LINKS.PHP # # # F.A.Q.
 
 
 
תפריט
אודות התערוכה
ברכות
קטלוג התערוכה
הרצאות הכנס
ספר אורחים
לתערוכה וירטואלית תשס"ה
תקשוב במרכז באתר המחוזי
הקשר הרב דורי
אתיקה באתר בי"ס
מובילי התקשוב במחוז
עקוב אחרי
 
אודות התערוכה arrow הרצאות הכנס arrow הקשר הרב דורי
 
הקשר הרב דורי הדפס דואל
תכנית הקשר הרב דורי הינה תכנית חינוכית ערכית המגשרת בין בני הגיל השלישי לבין בני הנוער והתלמידים באמצעות טכנולוגיית מתוקשבות וכלים ממוחשבים. התוכנית מופעלת בשיתוף הפיקוח על אוריינות התקשוב ואוריינות המידע, מזכירות פדגוגית והמינהל למדע וטכנולוגיה. בתכנית זו נפגשים התלמידים עם מבוגרים בני גיל הזהב, ומלמדים אותם, מיומנויות תקשוב בסיסיות תוך תיעוד זיכרונותיהם של המבוגרים.
מפקחת מחוזית על יישומי תקשוב בחינוך:
 אתי סמואל
מרכזת ארצית של תכנית "הקשר הרב דורי": תמי גרין
רכזת התוכנית "הקשר הרב דורי" במחוז מרכז: ספי זלצמן

  אודות התכנית "הקשר הרב דורי"
תכנית הקשר הרב דורי הינה תכנית חינוכית ערכית המגשרת בין בני הגיל השלישי לבין בני הנוער והתלמידים באמצעות טכנולוגיית מתוקשבות וכלים ממוחשבים.
התוכנית מופעלת בשיתוף הפיקוח על אוריינות התקשוב ואוריינות המידע, מזכירות פדגוגית והמנהל למדע וטכנולוגיה.

בתכנית זו נפגשים בני נוער עם מבוגרים בני גיל הזהב, ומלמדים אותם, בשלב הראשון מיומנויות תקשוב בסיסיות. בשלב השני נבנית תכנית לתיעוד זיכרונותיהם של המבוגרים, תוך למידה ושימור המורשת היישובית קהילתית, הארצית והלאומית של מדינת ישראל.

  מטרות התכנית:
·        צמצום פערים טכנולוגיים בין הילדים למבוגרים
·        קידום וטיפוח קשרי בית הספר עם הקהילה
·        תיעוד ושימור המורשת הקהילתית - ארצית - לאומית של מדינת ישראל

  נתונים
במחוז מרכז מפעילים את התכנית בשנה"ל תשס"ז 19 בתי ספר: 13 בתי ספר יסודיים ו – 6 חט"ב.

               לביקור בבתי הספר המפעילים את התכנית בשנה"ל תשס"ז הכינסו לקישורים הבאים:

 בי"ס "הס" - פ"ת  חט"ב "ברנר"- פ"ת   בי"ס "רביבים"- גני תקווה  בי"ס "שקד"- רעננה 
בי"ס "פיק"א"- פ"ת  בי"ס "ז'בוטינסקי"- לוד  תיכון "עמי אסף"- בית ברל  בי"ס "הדר השרון"- חירות, גוש תלמונד 
חט"ב "בן גוריון"- פ"ת  בי"ס "גני אביב"- לוד  בי"ס "הרצל"- יהוד  בי"ס "ניצני השרון"- קדימה 
חוב"ב- חרוצים, בצרה, בני ציון  חט"ב "אילן רמון"- כוכב יאיר  בי"ס "ראשונים"- נס ציונה  בי"ס "בני עטרות"- חבל מודיעין 
בי"ס "יגאל אלון"- נתניה       

עידכון אחרון ( חמישי, 31 מאי 2007 )