Homepage The News Homepage Contact Us EDIT THE FILE LINKS.PHP # # # F.A.Q.
 
 
 
תפריט
אודות התערוכה
ברכות
קטלוג התערוכה
הרצאות הכנס
ספר אורחים
לתערוכה וירטואלית תשס"ה
תקשוב במרכז באתר המחוזי
הקשר הרב דורי
אתיקה באתר בי"ס
מובילי התקשוב במחוז
עקוב אחרי
 
אודות התערוכה arrow הרצאות הכנס arrow ירושלים מהסרטים
 
ירושלים מהסרטים הדפס דואל
 בי"ס  "צוקים", שהם.

הנושא ירושלים נלמד כחלק מתוכנית לימודים בית ספרית העוסקת בלימודי  ארץ ישראל  באופן ספיראלי בכל שכבות הגיל. השנה משתלב הנושא באירועים  לציון 40 שנה לשחרור ואיחוד ירושלים.

המנהלת: ישראלה דיק שטרול
המפקחת: חני אליהו
תחומי הדעת: היסטוריה גיאוגרפיה וייחודיות בית הספר.
הכלים בסביבה המתוקשבת: Movie Maker
שמות המורים המפתחים: פנינה מאזה, גילה אריאלי– מחנכות ו',  אורית דז'לדוב – מדריכת תקשוב ("ידענט" – פיתוח לומד עצמאי בסביבה מתוקשבת)
 הפעילות באתר הבית ספרימטרות מרכזיות:

   - להכיר מקרוב  נושא נבחר המאפיין את ירושלים ומייחד אותה
   - להשתמש בטכנולוגיה חדישה ככלי ביטוי ויצירה המציג את ירושלים באחד מההיבטים בעזרת סרטון קצר וממוקד


תיאור התהליך:

* בחירת נושא סביב ירושלים המאפיין ומייחד אותה וניתן להצגה בתמונות צלילים ומלל.

* איסוף מידע בנושא

* עיבוד, מיזוג המידע ותמצותו בהתאמה לסוג הכתיבה – סרטון קצר
* יצירת אוסף שירים, צלילים, תמונות בתוכנת ה- Movie Maker

בחירת סגנון הסרט (היתולי, מידעי, תיעודי, פרסומי ועוד)

* תכנון הצגת הנושא במלל קצר ממוקד ובמשלב לשוני מותאם לנמענים.

 
הצעות לנושאים:

* שערים בירושלים

* דתות בירושלים

* שכונות בירושלים

* כיבושים בירושלים

* אתרים בירושלים

* רובעים בירושלים

* כובעים בירושלים
* שלוש הדתות בעיר

 
עידכון אחרון ( שלישי, 29 מאי 2007 )