Homepage The News Homepage Contact Us EDIT THE FILE LINKS.PHP # # # F.A.Q.
 
 
 
תפריט
אודות התערוכה
ברכות
קטלוג התערוכה
הרצאות הכנס
ספר אורחים
לתערוכה וירטואלית תשס"ה
תקשוב במרכז באתר המחוזי
הקשר הרב דורי
אתיקה באתר בי"ס
מובילי התקשוב במחוז
עקוב אחרי
 
אודות התערוכה arrow קטלוג התערוכה arrow תקשורת בין בתי ספר arrow דיאלוג מתמטי מתוקשב בין תרבויות
 
דיאלוג מתמטי מתוקשב בין תרבויות הדפס דואל

 

בתי ספר "הדר",  "אורנים", "יובלים" פתח תקווה,

בתי ספר "יסודי א'" "יסודי ב'", ג'לג'וליה

מיזם ייחודי, בין-תרבותי, המפגיש אוכלוסיות תלמידים עם בעיות חשיבה במתמטיקה ומתנהל באמצעות פורום משותף. הפורום יוצר סביבה לדיאלוג בין תרבותי בתחומי עניין, בתחביבים משותפים ובעיקר בדיאלוג לקראת חגים ואירועים.

 שותפים למיזם:

בתי הספר המנהלים רכזי מתמטיקה המפקח/ת
"הדר" פ"ת גב' רונית עפר מירי סלמן לילי הורוביץ
"אורנים" פ"ת גב' עידית קולטון אריאלה שניר לילי הורוביץ
"יובלים" פ"ת גב' סיגל רם רימה ספקטור לילי הורוביץ
"יסודי א'" ג'לג'וליה    מר עבוד חג'לה האני עסי סבע סרסור
"יסודי ב'" ג'לג'וליה גב' חדיג'ה טהה אמאל אבו-דיב סבע סרסור 

מיזם
"מתמטידע"
הוא מיזם ייחודי המפגיש אוכלוסיות תלמידים עם בעיות חשיבה במתמטיקה ומתנהל בפורום משותף באתר של בתי- הספר השותפים. הפורום יוצר סביבה לדיאלוג בין תרבותי בתחומי עניין, בתחביבים משותפים ובעיקר לקראת חגים ואירועים.
המיזם מתנהל זו השנה השנייה ופועל בחמישה בתי-ספר ממגזרים שונים: "יסודי א`" ו"יסודי ב`" בג`לג`וליה, ו"הדר``, "אורנים`` ו"יובלים" בפתח- תקווה.

הפעילות נפתחה במפגש מרגש בין תלמידים  מבתי–הספר השונים, מפ"ת וג'לג'וליה. פתחנו בהיכרות פנים אל פנים והמשכנו בבניית מצגת היכרות בה כל תלמיד הציג את חברו לקבוצה לאחר תשאול ממוקד בשקופית במצגת משותפת. התוצר המרכזי היה הפקת משחקים ממוחשבים במתמטיקה המיועדים לשכבות הגיל השונות בבית הספר היסודי. הפעילות התבצעה בקבוצות מעורבות עפ"י תבניות שהוכנו בסביבת כלי ה-office ליצירת משחקים (משחק הזיכרון, פתור ובדוק, דומינו, השלמה לעיגול וכו'). התוצרים הועלו לפורום המשותף.
המפגש התקיים במרכז הנחיה לתקשוב בפסג"ה פתח-תקווה. נוכחו במפגש מפקחות, מנהלות, מורות מנהלת אגף לחינוך יסודי, מנחות מחוזיות ו-50 תלמידים.


המיזם נפרש על פני שנת הלימודים. אחת לשבועיים מועלית לפורום מטלת חשיבה מתמטית על ידי צוות בית ספרי, והתלמידים כולם מוזמנים לנסות ולהתמודד בפתרון המטלה. לרשות התלמידים עומדים כל המורים למתמטיקה השותפים למיזם באמצעות הפורום המשותף. במשך זמן ההתמודדות עם המטלה מתקיים שיח בין התלמידים והמורים. כל מטלה מסתיימת בסיכום המתייחס לדרכי הפתרונות שהועלו על-ידי התלמידים.

המיזם התרחב ע"י התלמידים המשתתפים בו ואשר חונכים תלמידים מכיתותיהם ומלמדים אותם ליצור משחקים עפ"י סדנת המשחקים שהם עצמם עברו במהלך המיזם.
לקראת סיום השנה מתוכננת פעילות שיא של בתי- ספר המשתתפים. תוכן הפעילות ייקבע בשיתוף עם המורים המובילים את המיזם. אנו בטוחים שבאמצעות תקשורת ולמידה מרחוק בין בתי-ספר, התלמידים לומדים רבות מבחינה ערכית, תרבותית, חברתית ולימודית.
   

עידכון אחרון ( שני, 28 מאי 2007 )