Homepage The News Homepage Contact Us EDIT THE FILE LINKS.PHP # # # F.A.Q.
 
 
 
תפריט
אודות התערוכה
ברכות
קטלוג התערוכה
הרצאות הכנס
ספר אורחים
לתערוכה וירטואלית תשס"ה
תקשוב במרכז באתר המחוזי
הקשר הרב דורי
אתיקה באתר בי"ס
מובילי התקשוב במחוז
עקוב אחרי
 
אודות התערוכה arrow קטלוג התערוכה
 
אודות הקטלוג הדפס דואל

קטלוג התערוכה אורגן על פי תהליכים פדגוגיים בחלוקה לקטגוריות הבאות:
 
תהליכי כתיבה
-תהליכי כתיבה   בקטגוריה זו נכללות פעילויות שמטרתן העיקרית הקניית תהליכי כתיבה תוך שימוש בכלים
תקשוביים שונים.
תקשורת בין בתי הספר  – בקטגוריה זו נכללות פעילויות המתייחסות
לתהליכי תקשורת בפורומים בין בתי ספר הקשורים לתחומי דעת שונים. בחרנו להפריד אותם מהקטגוריה של תקשורת בפורומים מיכוון שתקשורת בין בתי ספר מכילה מרכיבים נוספים
ברמת ניהול ההוראה והזדמנויות ללמידה משותפת והעשרת הידע.
תהליכי חקר - בקטגוריה זו
נכללות פעילויות השמות דגש על תהליך למידה מידעני.
תהליכים מערכתיים  - בקטגוריה זו
נכללות פעילויות מערכתיות ברמות שונות: פעילות מערכתית פנים בין ספרית, פעילות
מערכתית בתוך יישוב או פעילות מחוזית.
תהליכים שיתופיים - בקטגוריה זו נכללות
פעילויות הכוללות תהליכי שיתוף בין גורמים שונים. תהליכי השיתוף בין קהילות, ביןגופים שונים

תקשורת בפורומים
- בקטגוריה זו נכללות פעילויות המייחסות לפורומים פנים בית ספריים הקשורים לתחומי הדעת או לפעילות חברתית ו/או ערכית.

אנו מזמינים אתכם לבקר בתערוכה, להתרשם וללמד מההצעות המגוונות ולכתוב לנו על התרשמותכם בספר האורחים.

 

 


עידכון אחרון ( שבת, 02 יוני 2007 )