Homepage The News Homepage Contact Us EDIT THE FILE LINKS.PHP # # # F.A.Q.
 
 
 
תפריט
אודות התערוכה
ברכות
קטלוג התערוכה
הרצאות הכנס
ספר אורחים
לתערוכה וירטואלית תשס"ה
תקשוב במרכז באתר המחוזי
הקשר הרב דורי
אתיקה באתר בי"ס
מובילי התקשוב במחוז
עקוב אחרי
 
אודות התערוכה arrow הרצאות הכנס arrow "מגן האתיקה" לאתרים בית-ספריים
 
"מגן האתיקה" לאתרים בית-ספריים הדפס דואל
מחוז מרכז בשיתוף עם הפיקוח הארצי על מידענות, אתיקה וערכים ברשת, יוצא השנה במיזם הענקת "מגן האתיקה” לאתרים בית ספריים.
מטרת המיזם לסייע לבתי הספר לעמוד בנהלי חוזרי מנכ"ל ( 3.6-4,
3.6-5, 3.6-6) ולשמור על כללי האתיקה בהתנהלותם באתר הבית ספרי.

המפקחת על יישומי התקשוב במחוז מרכז: אתי סמואל
מנחה מחוזית לאתיקה וערכים ברשת: פזית נודל
מנחה מחוזית ליישומי תקשוב: רבקה גריינר

מערכת החינוך זיהתה את הפוטנציאל הטמון בלמידה האינטראקטיבית באמצעות הרשת. בתי ספר רבים הקימו אתרי אינטרנט המהווים סביבת הוראה ולמידה הפורצת את מסגרות המקום והזמן.  באתרים אלו מוצאים מידע פרסומי על בתי הספר, חומרי למידה   ותקשורת בין שותפי הלמידה.

פיתוח האתר הבית ספרי דורש מהצוות החינוכי השקעת משאבים רבים על מנת לקדם את מטרותיו החינוכיות, החברתיות והערכיות תוך כדי שמירה על כללי האתיקה ברשת.


האתרים ייבחנו על פי תבחינים המחולקים לשלושה נושאים לבדיקת עמידת האתר בדרישות. שלושת הנושאים הם:
  • שמירה על הפרטיות
  • שיח ברשת
  • שמירה על זכויות יוצרים

בתי הספר היסודיים בעיר פתח תקווה נבחרו להשתתף בקבוצת ההתנסות הראשונה בתשס"ז. המיזם נפתח בחודש דצמבר בפני מנהלי בתי הספר ורכזי התקשוב. הוצגו שורת תבחינים וניתן הסבר על תהליך בחינת האתרים. במהלך שנת הלימודים נבחנו האתרים בהתאם לתבחינים. לבתי הספר נמסר דיווח אודות הממצאים שעלו מהבדיקה.

הפעילות תתרחב בשנה הבאה לבתי ספר נוספים במחוז מתוך שאיפה לסייע לבתי הספר לטפח ולקדם תהליכי הוראה ותקשורת קהילתית תוך שמירה על תרבות אתית דיגיטלית בין כל השותפים להוויה החינוכית הבאה לידי ביטוי באתר בית-ספר.


מוסדות חינוך שנמצאו כמקפידים על התנהלות אתית באתר צוינו לשבח בכנס התקשוב השנתי וזכו בתו "מגן האתיקה", שהוענק לבית-הספר. תו "מגן האתיקה" נוסף והוטבע באתר בית הספר ויוצג בו במשך שנה.
בתי הספר הם:
"אורנים", פתח-תקווה
"אמיר", פתח-תקווה
"הדר", פתח-תקווה
"הס", פתח-תקווה
"יובלים", פתח-תקווה
ממ"ד "כפר-גנים", פתח-תקווה
ממ"ד "נאות-דוד", פתח-תקווה

"נוה עוז", פתח-תקווה
"פיק"א", פתח-תקווה

"שיפר", פתח-תקווה

עידכון אחרון ( שלישי, 05 יוני 2007 )