Homepage The News Homepage Contact Us EDIT THE FILE LINKS.PHP # # # F.A.Q.
 
 
 
תפריט
אודות התערוכה
ברכות
קטלוג התערוכה
הרצאות הכנס
ספר אורחים
לתערוכה וירטואלית תשס"ה
תקשוב במרכז באתר המחוזי
הקשר הרב דורי
אתיקה באתר בי"ס
מובילי התקשוב במחוז
עקוב אחרי
 
אודות התערוכה arrow הרצאות הכנס arrow פתח תקווה עירנו - פורום למידה משותף
 
פתח תקווה עירנו - פורום למידה משותף הדפס דואל

בתי הספר "בר-לב", "פיקא" ו"שמעוני"

מטרתו המרכזית של הפורום היא למידת נושא משותף באופן חוויתי באמצעות הרשת, תוך הדגשת הקשר הייחודי של כל בית ספר לעיר פתח תקווה, ובהלימה לת"ל לכיתה ד' במולדת חברה ואזרחות.
חוויות הלמידה וההוראה נוצרות על ידי עצם השימוש בתקשורת בפורום, בשיח העמיתים, בשילוב מומחים חיצוניים ובשבירת הגבולות הכיתתיים.
שכבת הגיל – ד'
מנהלות בתי הספר: שושי רז (בר-לב), שוש דרור (פיק"א), איילה אלפרוביץ (שמעוני)
שם המפקחת: לילי הורוביץ
תחום הדעת: מולדת חברה ואזרחות
כלים מתוקשבים: פורום ייעודי, שימוש בכלי האופיס ואינטרנט לתהליך החקר
מורים שותפים: רינה אושפיז , שלומית אנצ'ו , גילה אפרמיאן, נאוה דרור , טובה הרשקוביץ , אפרת מאור , שרית עתאמי רדא, כלנית תמיר , רינת פרלמן , סמדר פרנקל, דורית רז.
מנחת תקשוב: ניבה קפלן
כתובת הפורום: http://www.tik-tak.co.il/web/forum/insub.asp?codeClient=1517&CodeSubWeb=0&kod=7058&c=1517


תכנים:
משימותיהם המשותפות של התלמידים כללו תהליך חקר מידעני בשלבים (העלאת ידע מוקדם, שאילת שאלות, מיון השאלות, גיבוש שאלות חקר) שבשיאו התמחו התלמידים בנושאים הייחודיים:
*        בית ספר פיק"א הוותיק, התמחה בחקר עברו של בית הספר ועברה של העיר,
*        בית ספר "שמעוני" העלה את סיפורו של מושב עין גנים והתעמק בשאלות המתייחסות לעיר ולמוסדותיה.
*        ובית ספר "בר-לב" הצעיר, הנמצא בחלקה המתפתח של העיר, עסק בשאלות הנוגעות לעתידה והתחדשותה של העיר.

במהלך העבודה התלמידים קיבלו תמיכה והכוונה מהמורות, ממומחים ומעמיתיהם לפורום.
התוצר המצופה מן התלמידים בסיום תהליך החקר הוא טקסט מידעי בנושא הנחקר.
בהמשך התהליך התלמידים ילמדו את תוצרי חבריהם ויחברו שאלות לחידון שיהיה חלק מאירוע שיא מסכם (מפגש פיזי), המתוכנן לשלושת בתי הספר.


דרכי פעולה:
כדי לאפשר את העבודה המשותפת, הוקם פורום ייעודי בסביבה ניטרלית של tik-tak ואליו קושרו אתרי בתי הספר. הצגת הרעיון ותכנון המשימות נערכו במפגשים פיזיים בין המורות והמנהלות, מפגשים הממשיכים ונערכים אחת לחודש כדי לקבל תמונות מצב וכדי לתכנן את השלבים הבאים. הקשר בין השותפים נשמר גם באמצעות הדואר האלקטרוני והפורום עצמו.
התלמידים מאורגנים ומעלים את החומרים לפורום בקבוצות עניין. בתחילת התהליך נקבעו מורות תורניות למתן מענה רצוף ועקבי לתלמידים, אך בהמשך התורנות הפכה למחויבות אישית והמורות נמצאות באופן מתמיד.
תוך כדי תהליך החקר התלמידים נעזרים בגב' עליזה וורם מפסג"ת פ"ת כמומחית בנושא, המפנה אותם לאתרים ולמידע רלוונטי ומבעלי תפקידים נוספים בעיר.


לחלקם הגדול של התלמידים זוהי התנסות ראשונה בעבודה בסביבת פורום. התלמידים נדרשו ללמוד מיומנויות של הוספת הודעות ותגובות וכן הוספת קבצים, תמונות וקישורים להודעותיהם. מתגובות התלמידים והמורות עולה התלהבות מדרך הלמידה ה"אחרת" ומוטיבציה להמשך הפעילות ולהרחבתה 

עידכון אחרון ( שלישי, 29 מאי 2007 )