קהילת תקשוב חינוכית: מערכת מוודל (MOODLE) הוראה-למידה

אוסף מרחבי התנסות העומדים לרשות המורים בזמן לימוד השימוש במערכת ניהול הוראה למידה - מוודל (MOODLE)
תת־סיווגים

אתם לא מחוברים. (התחברו)